D1 STORE – D001 Nguyễn Bính, KP.Mỹ Phước, P, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian mở cửa: Thứ 2 – Chủ nhật (8:00 – 20:00)

Thông tin liên hệ

Hotline: 0903963539

Fanpage: fb.com/D1STORE.VN

Thời gian hoạt động: Thứ 2 – Chủ nhật (8:00 – 21:00)

Cửa hàng

D1 STORE – D001 Nguyễn Bính, KP.Mỹ Phước, P, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian mở cửa: Thứ 2 – Chủ nhật (8:00 – 20:00)