HUD – Hiển thị tốc độ, thông tin kính chắn gió

HUD giúp các thông tin vận hành (đặc biệt là tốc độ) hiển thị trên kính lái, đúng tầm mắt quan sát của người lái mà không cần nhìn xuống nhìn bảng đồng hồ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.