Coding tắt chế độ Auto Start/Stop dừng xe tắt máy Mercedes Benz

1.200.000 VND

-Tắt chế độ dừng xe tắt máy Auto Start/Stop Mercedes

-Bất tiện khi xe liên tục tắt máy và đề nổ trong phố.

-Tắt nổ động cơ liên tục gây hao xăng và hư hại bình ac quy và bình ac quy phụ xe Mercedes.

 

Tat tinh nang Auto Start Stop Dung xe tat may Mercedes d1store.vn
Coding tắt chế độ Auto Start/Stop dừng xe tắt máy Mercedes Benz

1.200.000 VND