Coding tắt chế độ lấy gió trong 30 phút

1.200.000 VND

-Chất lượng không khí ô nhiễm bên ngoài xe.

-Khó chịu bởi mùi hôi bên ngoài bay vào trong xe.

-Tinh chỉnh lại chế độ lấy gió trong chỉ 30 phút Mercedes -> Lấy gió tuần hoàn trong xe không tự tắt.

-Tùy chọn lấy gió trong xe luôn bật hoặc lấy gió bên ngoài luôn bật.

Coding tính năng lấy gió trong giởi hạn 30 phút Mercedes d1store.vn
Coding tắt chế độ lấy gió trong 30 phút

1.200.000 VND